+31 643025280
Greffelingsestraat 29, 6626 AP Alphen

Dynojet motor tuning shop

DSMS,4-CYL,8000 Base RPM

DSMS,4-CYL,8000 Base RPM

370,07 Inclusief BTW

De SHIFT MINDER -bedieningsmodule biedt aanpassing voor het schakelen bij 64 verschillende RPM -instellingen met een toename van 125 tpm, waarvoor geen extra onderdelen nodig zijn voor selectie. In combinatie met het betrouwbare Dyna Shift Light, uitgebreid getest op pro stock drag -voertuigen, is het bestand tegen racebigoren met een langere levensduur in vergelijking met andere producten.

Ontworpen voor hogere revving-motoren in moderne sportfietsen, werkt de DSM-2H met het Tach-signaal op de meeste 2- en 4-cilindersportfietsen of met het spoelsignaal op hoog-reverende 2 cilinders. De DSM-4H is geschikt voor vergelijkbare toepassingen maar in een hoger toerentalbereik.

Met een ingebouwde boltest, verlicht de schakelminder het bijgevoegde schakellicht even bij de stroomtoepassing, wat aangeeft, de lampverbinding. Naast het activeren van het schakellicht, kan de besturingsmodule worden aangesloten op andere apparaten. Het kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een luchtverschuivingssolenoïde voor automatisch verschuiven bij een vooraf ingestelde RPM of gebruikt als een RPM-geactiveerde schakelaar voor functies zoals het activeren van een stikstofinjectiesysteem, snelle brandstofsysteemcircuit of een ander RPM-gecontroleerd mechanisme .

LET OP: Op dit product zit een levertijd van 4 weken in plaats van 1 á 2 dagen!

Artikelnummer: DSMS-4H Categorie:
Levertijd 1 a 2 werkdagen

Productinformatie

The SHIFT LESS control module provides adjustment for shifting at 64 different RPM settings with an increment of 125 rpm, requiring no additional parts for selection. Combined with the reliable Dyna Shift Light, extensively tested on pro stock drag vehicles, it can withstand racing big guns with a longer lifespan compared to other products.

Designed for higher revving engines in modern sport bikes, the DSM-2H works with the Tach signal on most 2 and 4 cylinder sport bikes or with the scavenge signal on high revving 2 cylinders. The DSM-4H is suitable for similar applications but in a higher speed range.

With a built-in bolt test, the switchminder illuminates the attached switch light momentarily at the power application, indicating, the lamp connection. In addition to activating the switching light, the control module can be connected to other devices. For example, it can be coupled to an air shift solenoid for automatic shifting at a preset RPM or used as an RPM-activated switch for functions such as activating a nitrogen injection system, high-speed fuel system circuit, or other RPM-controlled mechanism.

PLEASE NOTE: This product has a delivery time of 4 weeks instead of 1 to 2 days!