+31 643025280
Greffelingsestraat 29, 6626 AP Alphen

Dynojet motor tuning shop

DSMS,2 Cylinder,4000 Base RPM

DSMS,2 Cylinder,4000 Base RPM

370,07 Inclusief BTW

De instelbare schuifminderbesturingsmodule biedt 64 verschillende RPM -instellingen met een 125 tpm -toename tussen elk, waarvoor geen extra onderdelen nodig zijn voor rpm -schakelpuntselectie. Het is ontworpen om naadloos te werken met hogere revving-motoren in moderne sportfietsen, met modellen zoals de DSM-2H die compatibel zijn met het Tach-signaal op de meeste 2 en 4 cilindersportfietsen, of met het spoelsignaal op hoog-revende 2 cilinders. De DSM-4H is geschikt voor toepassingen vergelijkbaar met de DSM-4 maar werkt in een hoger RPM-bereik.

Met een ingebouwde boltest, verlicht de Shift-minder het bijgevoegde Shift Light even wanneer de stroom voor het eerst wordt aangebracht, wat de bolverbinding bevestigt. Bovendien gaat de schuifminderbesturingsmodule verder dan het activeren van het schakellicht – de uitvoer kan worden aangesloten op andere apparaten. Het kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een solenoïde van de lucht shifter voor automatisch verschuiven bij een vooraf ingestelde RPM, of gebruikt als een RPM-geactiveerde schakelaar voor functies zoals het activeren van een stikstofinjectiesysteem, high-speed brandstofsysteemcircuit of een andere toeren mechanisme.

LET OP: Op dit product zit een levertijd van 4 weken in plaats van 1 á 2 dagen!

Artikelnummer: DSMS-2 Categorie:
Levertijd 1 a 2 werkdagen

Productinformatie

The adjustable slider control module offers 64 different RPM settings with a 125 rpm increase between each, requiring no additional parts for rpm shift point selection. It is designed to work seamlessly with higher revving engines in modern sports bikes, with models such as the DSM-2H compatible with the Tach signal on most 2 and 4 cylinder sports bikes, or with the scavenge signal on high revving 2 cylinders. The DSM-4H is suitable for applications similar to the DSM-4 but operates in a higher RPM range.

Featuring a built-in bulb test, the Shift-minder illuminates the attached Shift Light momentarily when power is first applied, confirming the bulb connection. In addition, the slide less control module goes beyond activating the shift light – the output can be connected to other devices. For example, it can be linked to an air shifter solenoid for automatic shifting at a preset RPM, or used as an RPM-activated switch for functions such as activating a nitrogen injection system, high-speed fuel system circuit, or other revving mechanism.

PLEASE NOTE: This product has a delivery time of 4 weeks instead of 1 to 2 days!