+31 643025280
Greffelingsestraat 29, 6626 AP Alphen

Dynojet motor tuning shop

DSM KIT,07-12,HD,EFI MDLS

DSM KIT,07-12,HD,EFI MDLS

250,21 Inclusief BTW

De verstelbare schuifminderbesturingsmodule biedt een keuze uit 64 verschillende RPM -instellingen met een toename van 125 tpm tussen elke instelling. Deze zelfstandige module vereist geen extra onderdelen voor rpm-schakelpuntselectie.

Het Dyna Shift Light valt niet alleen op als het meest aantrekkelijke verschuivingslicht op de markt, maar is ook bewezen dat het zeer betrouwbaar is op de baan. Rigoureuze testen op pro -stock -dragvoertuigen hebben de duurzaamheid aangetoond, met een aanzienlijk verlengde levensduur van de lamp in vergelijking met andere producten.

Ontworpen voor hoog-reverende motoren in de nieuwste sportfietsen, de high-rpm-versies van onze shift-minders, zoals de DSM-2H en DSM-4H, werken naadloos samen met het tach- of spoelsignaal op deze voertuigen. Bovendien heeft de Shift Minder een ingebouwde lamptestfunctie, die het bijgevoegde schakellicht tijdelijk bij de stroomtoepassing verlicht om de lampverbinding aan te geven.

Naast het activeren van het schakellicht, kan de schuifminderbesturingsmodule worden gebruikt om andere apparaten te activeren. Het kan bijvoorbeeld worden aangesloten op een luchtverschuivingssolenoïde voor automatische verschuiving bij een vooraf ingestelde RPM of gebruikt als een RPM-geactiveerde schakelaar voor verschillende functies zoals nitreuze injectiesystemen of high-speed brandstofsysteemcircuits.

LET OP: Op dit product zit een levertijd van 4 weken in plaats van 1 á 2 dagen!

Artikelnummer: DSM-2HD-EFI Categorie:
Levertijd 1 a 2 werkdagen

Productinformatie

The adjustable slider control module offers a choice of 64 different RPM settings with a 125 RPM increase between each setting. This standalone module requires no additional components for rpm switch point selection.

The Dyna Shift Light not only stands out as the most attractive shift light on the market, but has also been proven to be highly reliable on the track. Rigorous testing on pro-stock drag vehicles has proven its durability, with significantly extended lamp life compared to other products.

Designed for high-revving engines in the latest sports bikes, the high-rpm versions of our shift-minders, such as the DSM-2H and DSM-4H, work seamlessly with the tach or spool signal on these vehicles. Additionally, the Shift Minder has a built-in lamp test function, which temporarily illuminates the attached shift light at the power application to indicate lamp connection.

In addition to activating the shift light, the slide less control module can be used to activate other devices. For example, it can be connected to an air shift solenoid for automatic shifting at a preset RPM or used as an RPM-activated switch for various functions such as nitrous injection systems or high-speed fuel system circuits.

PLEASE NOTE: This product has a delivery time of 4 weeks instead of 1 to 2 days!