+31 643025280
Greffelingsestraat 29, 6626 AP Alphen

Dynojet motor tuning shop

BRAKE SHOE MOD, 248

BRAKE SHOE MOD, 248

36,43 Inclusief BTW

Een remvoering, ook wel bekend als brake shoe, is een essentieel onderdeel van het remsysteem van voertuigen. Deze component bevindt zich in de remtrommel en speelt een cruciale rol bij het vertragen of stoppen van het voertuig. De remvoering wordt tegen de binnenkant van de remtrommel gedrukt wanneer het rempedaal wordt ingetrapt.

Belangrijkste kenmerken en functies van brake shoes:

1. **Wrijving voor Remkracht:** De remvoering bevat frictiemateriaal, meestal in de vorm van remvoeringsmateriaal of remblokken, dat tegen de remtrommel wrijft om wrijvingskracht te genereren en het voertuig te vertragen.

2. **Duurzaamheid:** Gemaakt van materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en slijtage, is de remvoering ontworpen om duurzaamheid te bieden en bestand te zijn tegen herhaaldelijk remgebruik.

3. **Onderdeel van Trommelremsysteem:** Brake shoes worden typisch gebruikt in trommelremsystemen, waarbij de remvoeringen naar buiten worden gedrukt tegen de binnenzijde van de draaiende remtrommel.

4. **Belangrijk voor Veiligheid:** Een goed functionerend remsysteem, inclusief de remvoeringen, is van vitaal belang voor de veiligheid van het voertuig. Het zorgt voor betrouwbare vertraging en controle tijdens het rijden.

5. **Regelmatige Inspectie en Vervanging:** Het is belangrijk om de remvoeringen regelmatig te inspecteren op slijtage en ze indien nodig tijdig te vervangen om de effectiviteit van het remsysteem te behouden.

Kortom, de brake shoe is een fundamenteel onderdeel van het remsysteem, en de goede werking ervan is cruciaal voor de algehele veiligheid en prestaties van het voertuig.

Artikelnummer: C20036 Categorie:
Levertijd 1 a 2 werkdagen

Productinformatie

A brake lining, also known as Brake Shoe, is an essential part of the vehicles braking system. This component is located in the brake drum and plays a crucial role in slowing down or stopping the vehicle. The brake lining is pressed against the inside of the brake drum when the brake pedal is killed.

Main features and functions of Brake Shoes:

1. ** friction for braking power: ** The braking lining contains friction material, usually in the form of braking material or brake pads, which rubs the brake drum to generate frictional force and to delay the vehicle.

2. ** Durability: ** Made from materials that are resistant to high temperatures and wear, the braking lining is designed to offer durability and to be resistant to repeated braking use.

3. ** Part of drum brake system: ** Brake Shoes are typically used in drum brake systems, where the brake fabrics are printed out against the inside of the rotating brake drum.

4. ** Important for safety: ** A well -functioning braking system, including the braking fabrics, is vital for the safety of the vehicle. It causes reliable delay and control while driving.

5. ** Regular inspection and replacement: ** It is important to regularly inspect the braking fabrics for wear and replace them in time if necessary to maintain the effectiveness of the braking system.

In short, the Brake Shoe is a fundamental part of the braking system, and its proper functioning is crucial for the overall safety and performance of the vehicle.