+31 643025280
Greffelingsestraat 29, 6626 AP Alphen

Dynojet motor tuning shop

8-Piece Winch Recovery/Extraction Kit

216,57 Inclusief BTW

Vervaardigd uit hoogwaardig staal, is het Snatch-blok met een beoordeling van 10 ton geschikt voor alle lieren en kabels tot 16 mm in diameter. Het is een essentieel hulpmiddel voor efficiƫnte en veilige voertuigbergingswerkzaamheden.

De 4,7 ton beoordeelde sluitingen zijn onmisbaar voor zowel op de weg als off-road voertuigberging. Ze worden typisch gebruikt om diverse bergingsuitrustingen aan elkaar te koppelen, zoals bergingssnatchriemen, boomstambeschermers, lierverlengingsriemen en snatch-blokken.

Wanneer een voertuig vastzit in zand, modder of sneeuw, wordt het gebruik van een snatchriem essentieel. Deze riemen, met name de 8.000 kg beoordeelde soorten, zijn uniek vanwege hun vermogen om 10%-20% uit te rekken onder belasting. De kinetische energie die in de riemen wordt opgeslagen, wordt vervolgens gebruikt om voertuigen uit hun vastzittende positie te trekken.

Voor het verlengen van het bereik van een liertouw of kabel, of voor eenvoudige sleepwerkzaamheden (exclusief snatching), is de 5.000 kg riem geschikt.

Tot slot is de 10.000 kg boomstambeschermer ontworpen om schade aan bomen te minimaliseren wanneer ze als ankerpunten worden gebruikt. Het kan ook dienen als een bevestigingspunt voor een snatch-blok, waardoor het een veelzijdige toevoeging is aan elke voertuigbergingskit.

Artikelnummer: 99900003 Categorie:
Levertijd 1 a 2 werkdagen

Productinformatie

Constructed from high-tensile steel, the 10-ton rated Snatch block is designed for compatibility with all winches and cables up to 16mm in diameter. It’s a crucial tool for efficient and safe vehicle recovery.

The 4.7-ton rated shackles are indispensable for both on and off-road vehicle recovery. They are typically used to connect various recovery equipment like recovery snatch straps, tree trunk protectors, winch extension straps, and snatch blocks.

When a vehicle gets stuck in sand, mud, or snow, using a snatch strap becomes essential. These straps, particularly the 8,000kg rated variety, are unique due to their ability to stretch 10%-20% under load. The kinetic energy stored in the straps is then utilized to pull vehicles out of their stuck position.

For extending the reach of a winch rope or cable, or for straightforward towing tasks (excluding snatching), the 5,000kg strap is suitable.

Finally, the 10,000kg tree trunk protector is designed to minimize damage to trees when used as anchor points. It can also serve as a mounting point for a snatch block, making it a versatile addition to any vehicle recovery kit.